69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua

 

Експертна служба МВС України є системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ України. Експертна служба МВС складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ) та територіальних підрозділів - науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів в областях, до яких відноситься і Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Основними завданнями Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України є:

- здійснення судово-експертної діяльності;

- забезпечення у встановленому порядку участі працівників НДЕКЦ як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду;

- проведення експертних досліджень на договірних засадах  з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;

- проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності у межах повноважень, визначених законодавством;

- забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів;

- забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів.

 

В структуру Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України входять такі підрозділи:

відділ вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень;

відділ криміналістичних видів досліджень;

відділ досліджень у сфері інформаційних технологій;

відділ дослідження матеріалів, речовин і виробів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

відділ біологічних досліджень;

відділ автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів;

відділ товарознавчих досліджень та оціночної діяльності;

відділ економічних досліджень;

відділ будівельних та земельних досліджень;

відділ забезпечення діяльності центру;

сектор документального забезпечення;

сектор кадрового забезпечення

бухгалтерія центру.

Крім цього, в структуру центру входять територіально віддалені підрозділи: відділ судової експертизи (м. Мелітополь), сектор №1 (м. Пологи), сектор №2 (м. Бердянськ).

 

На теперішній час фахівцями центру проводяться судові експертизи та експертні дослідження за наступними напрямками:

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5

Дослідження гранатометів та ствольної артилерійської зброї

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.9

Дослідження металів і сплавів

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

8.14

Дослідження спеціальних хімічних речовин

8.15

Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів

Біологічна

9.3

Імунологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

Експертиза у сфері
інтелектуальної
власності

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності