69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua

          Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України є складовою частиною системи державних спеціалізованих установ судової експертизи. Організаційно Експертна служба МВС складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру – керівної установи Експертної служби та її територіальних підрозділів – Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів в областях.
          Підрозділом Експертної служби МВС України у Запорізький області є Запорізькій науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі - Центр). Діє на підставі Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 03.11.2015 № 1343, зареєстровано у МЮ України 06.11.2015 №1390/27835. Адміністративно-лабораторний корпус Центру, знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аваліані 19-А. Центр є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судової експертизи і спеціалізується на проведенні судових експертиз та експертних дослідженнях по кримінальних, адміністративних провадженнях та цивільних справах.

До складу Запорізького НДЕКЦ МВС України входять відділи:

- криміналістичних видів досліджень;
- досліджень у сфері інформаційних технологій;
- інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності;
- досліджень матеріалів, речовин і виробів;
- біологічних видів досліджень;
- вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень;
- забезпечення діяльності центру.

Основні завдання Центру:

  • організаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю НДЕКЦ;
  • здійснення судово-експертної діяльності;
  • забезпечення залучення працівників НДЕКЦ до досудового розслідування та судового розгляду;
  • забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів;
  • проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;
  • проведення сертифікаційних та інших випробовувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);
  • проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності у межах повноважень, визначених законодавством; 
  • забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів, спеціалістів-криміналістів;
  • працівниками Центру виконується 32 види судової експертизи.