69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua
Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

Експертиза (дослідження) документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності спрямована на дослідження закономірностей утворення та відображення інформації у бухгалтерському та податковому обліку за господарськими операціями.  

 

Завдання, яке вирішуються при проведенні дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

– визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення  

– визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг  

– визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів  

– визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат  

– установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток  

– визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість  

 

Об’єктами дослідження виступають: договори, видаткові накладні, прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, податкові накладні, облікові бухгалтерські регістри, виписку банку, касові книги. звітність, матеріали інвентаризації, акти перевірок та інші

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

– Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі (товарно-матеріальних цінностей, основних засобів) на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?  

– Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (зазначається назва підприємства) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?  

– Чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших видів експертиз?  

– Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата договору) за період (зазначити період), у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?  

– Чи підтверджується документально зазначене в акті Державної фіскальної служби України (указуються реквізити акта) заниження об'єкта оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету (указується яких та в якій сумі)?  

– Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки Держаної аудиторської служби (указуються реквізити акта) в частині порушення (зазначаються порушення) за період (указується період) у розмірі (вказується сума)?  

– Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (назва) доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України.  

– Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством (назва) за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?