69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua
Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Експертиза кредитних договорів

Експертиза (дослідження) документів фінансово-кредитних операцій спрямована на дослідження операцій з видачі, використання та погашення кредитів, отримання кредитів, аналіз повернення кредиту, операцій з внесення депозитних коштів  

 

Завдання, яке вирішуються при проведенні дослідження документів фінансово-кредитних операцій

– визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках  

– визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів  

– визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству  

 

Об’єктами дослідження виступають: кредитні договори, депозитні договори, первинні документи (видаткові накладні, прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера), облікові бухгалтерські регістри, виписку банку, касові книги. звітність, акти перевірок та інші

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

– Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?  

– Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (зазначається назва банківської установи)?  

– Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?  

– Чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?  

– Чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства (позичальника), наданого в заставу за кредитною угодою?  

– Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?  

– Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?  

– Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?