69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua
Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

При виникненні спорів, щодо засобів індивідуалізації (виокремлення) одних суб’єктів господарювання від інших, проводяться дослідження за експертною спеціальністю 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.  

 

Основними об’єктами дослідження є

– торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які відповідно до законодавства набули правової охорони в Україні в якості знаку для товарів і послуг та ті, що визнані добре відомими;  

– комерційні (фірмові) найменування;  

– кваліфіковані зазначення походження товарів.  

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № ХХХ тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № YYY настільки, що їх можна сплутати?  

– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № ХХХ тотожним або схожим з фірмовим найменуванням «YYY» настільки, що їх можна сплутати?  

– Чи є позначення «YYY», нанесене на (вказати куди), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №ХХХ?