69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua
Почеркознавча експертиза

 

ВСТАНОВЛЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ ТА РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ

 

Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України надає послуги із проведення почеркознавчих експертиз та досліджень.  

 

Коли може виникнути потреба у проведенні почеркознавчої експертизи

Основним завданням почеркознавчої експертизи є встановлення приналежності почерку й підпису конкретній людині. Зазвичай даний вид експертного дослідження застосовується для визначення справжності підпису або виявлення фальсифікації документа. Таким чином необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи або дослідження виникає тоді, коли необхідно достовірно встановити чи належить підпис саме тій особі, від імені якої він поставлений, а також чи виконаний рукописний текст певною особою.  

 

Завдання, які вирішуються при проведенні почеркознавчої експертизи або дослідження

В рамках почеркознавчої експертизи можна встановити:  

– виконавця рукописного тексту, записів, підпису;  

– факт виконання однією особою різних текстів чи окремих фрагментів тексту, рукописних підписів, тексту і підписів / або виключення особи виконавця на підставі встановлених стійких розбіжностей;  

– факт незвичності письма та характер незвичності виконання рукопису (тимчасовий, постійний);  

– видів «збиваючих» факторів: природних (не пов’язаних з навмисною зміною почерку), штучних (пов’язаних з навмисною зміною почерку);  

– підгрупи (конкретного) «збиваючих» факторів: природних не пов’язаних з навмисною зміною почерку;  

– виду навмисної зміни почерку (зміна у межах скорописних форм літер, з наслідуванням літер друкарського шрифту, наслідуванням почерку іншої особи, виконання незвичною для даного письма рукою);  

– стать, вік особи – виконавця підпису та/або рукописного тексту  

 

Об’єктами дослідження виступають підпис і почерк (у вигляді рукописних записів, як буквених так і цифрових).

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

– Ким, Івановим І.І. або іншою особою, виконані короткі рукописні записи (в залежності від об’єму досліджуваного тексту), цифрові записи, підписи в наданих на дослідження документах (з зазначенням граф, де містяться досліджувані об’єкти)?  

– Чи виконаний підпис від імені Іванова І.І., Петровим П.П. з наслідуванням підпису Іванова І.І.?  

– Однією або різними особами виконані рукописні записи, які містяться в наданих на дослідження документах?  

– Однією або різними особами виконані підписи, які містяться в наданих на дослідження документах?  

– Чи виконані рукописні записи (підписи) в незвичайних умовах?  

– Чи знаходився виконавець даного рукописного запису (підпису) в незвичному стані?  

– Чи виконані рукописні записи незвичною пишучою рукою?  

– Особою якої статі виконаний даний рукописний текст?  

 

Зразки почерку і підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи або дослідження

Залежно від обставин справи та поставлених перед почеркознавчою експертизою питань для проведення дослідження експертом можуть бути витребувані вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи)  

вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа і не у зв’язку зі справою, за якою проводиться експертиза (автобіографія, анкета, заява, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, тощо).  

умовно-вільними є зразки почерку, виконані особою після порушення справи, пов'язані з обставинами цієї справи, але не спеціально для експертизи (пояснення у справі, власноруч написані показання, тощо).  

експериментальні зразки почерку – це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи/дослідження.  

 

Вартість послуги

Вартість послуги із проведення почеркознавчої експертизи або дослідження визначається на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року №795 виходячи із складності експертизи (дослідження)⃰, та з урахуванням ПДВ становить:  

– проста складність – 900,48 гривень

– середня складність – 2250,24 гривень

– складана – 6768 гривень

⃰складність експертизи/експертного дослідження визначається індивідуально у кожному випадку після попереднього ознайомлення експерта із наданими замовником матеріалами з урахуванням кількості та виду об’єктів дослідження, кількості поставлених питань, кількості та характеру методів дослідження, які необхідно буде застосувати

Із порядком замовлення послуги та умовами її оплати можна ознайомитись тут

Детальну інформацію та консультації з приводу проведення почеркознавчих експертиз та досліджень можна отримати у фахівців сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за телефоном (061) 228 02 56