69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua
Технічна експертиза документів

 

Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України надає послуги із проведення технічної експертизи (дослідження) документів.  

 

Коли може виникнути потреба у технічної експертизи документів

Технічна експертиза документів проводиться коли з’являються сумніви у достовірності документу, тобто допускаються припущення, що у документ вносилися зміни або документ несправжній.  

 

Завдання, які вирішуються при проведенні технічної експертизи документів

В рамках технічної експертизи документів можна встановити:  

– спосіб виготовлення бланку документа, печаток, штампів  

– спосіб внесення змін до змісту документу (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) та виявлення первинного змісту документу  

– наявність записів, слабковидимих чи невидимих (витравлених, залитих, вдавлених)  

– період виготовлення документів або його частин  

– послідовність нанесення текстів, записів, печаток  

– документи, які виготовлені шляхом монтажу із застосування копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки  

– зміст пошкоджених документів  

– ідентифікацію матеріалів та допоміжних заходів, які застосовувалися для виготовлення документів, їх частин та реквізитів;  

– спосіб нанесення відбитків печатки на документи (одним чи декількома кліше наносилися відбитки печаток);  

– спосіб нанесення підпису на документах (за допомогою технічної підготовки, за допомогою факсиміле, за допомогою оргтехніки)  

 

Об’єктами почеркознавчої експертизи (дослідження) виступають: грошові знаки, документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт, свідоцтва про народження, розірвання шлюбу, посвідчення водія тощо), проїзні документи, знаки поштової оплати, документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, депозитні, бланки страхування, ліцензії тощо; білети лотерей, цінні папери (акції, векселя тощо); зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток), тощо.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

– Яким способом виготовлений бланк наданого документу?  

– Одним чи різними способами виготовлені надані на експертизу документ (чи документи), надані в якості порівняльного матеріалу?  

– Чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 50 гривень серії 0000000, аналогічним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу?  

– Якщо ні, то яким способом виготовлені банкноти?  

– Чи відповідають надані на дослідження долари США номіналом 100 доларів серії 00000, аналогічним зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу?  

– Чи мало місце зміни первинного змісту в наданому документі?  

– Чи вносились зміни до первинного змісту (в графі…, документу з назвою… ), якщо так, то яким способом та який зміст первинних записів?  

– Чи замінювались в наданому документі (зошиті, книзі, журналі) аркуші?  

– Чи є в наданому документі (аркуші паперу) невидимий текст, якщо є то який його зміст?  

– Чи віддрукований наданий текст на наданій друкуючій машині (іншому знакодрукуючому пристрої)?  

– На одній, чи на різних друкуючих машинках (іншому знакодрукуючому пристрої) надруковані окремі фрагменти тексту документа (декілька самостійних документів)?  

– На якій друкуючій машинці якого типу (марки, моделі) віддрукований даний текст?  

– Чи нанесений відбиток печаті (штампу) в наданому документі печаткою (штампом), відбитки якого надані в якості порівняльного матеріалу?  

– Яким способом нанесений відбиток печаті (штампу) в наданому документі? (В даному випадку встановлюється факт нанесення відбитку за допомогою рельєфного кліше, або за допомогою іншого способу, наприклад, за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, тощо).  

– Яким пишучим приладом виконані рукописні записи (кульковою ручкою, графітним олівцем, тощо)?  

– Яка хронологічна послідовність нанесення реквізитів в наданому документі?  

 

Вартість послуги

Вартість послуги із проведення почеркознавчої експертизи або дослідження визначається на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року №795 виходячи із складності експертизи (дослідження)⃰, та з урахуванням ПДВ становить:  

– проста складність – 450,24 гривень

– середня складність – 1687,68 гривень

– складана – 6768 гривень

⃰складність експертизи/експертного дослідження визначається індивідуально у кожному випадку після попереднього ознайомлення експерта із наданими замовником матеріалами з урахуванням кількості та виду об’єктів дослідження, кількості поставлених питань, кількості та характеру методів дослідження, які необхідно буде застосувати

Із порядком замовлення послуги та умовами її оплати можна ознайомитись тут

Детальну інформацію та консультації з приводу проведення почеркознавчих експертиз та досліджень можна отримати у фахівців сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за телефоном (061) 228 02 56